Steun ons
Belastingvoordeel bij schenken

Belastingvoordeel bij schenken

Steunt u ons orkest, dan schenkt u aan de toekomst van de klassieke muziek. Maar wist u dat een schenking aan het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest ook fiscale voordelen met zich meebrengt? 

 

Wij zijn een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarbij horen de volgende belastingvoordelen:

  • Bij ons is een jaarlijkse gift vanaf €500 vast te leggen in een overeenkomst voor tenminste vijf jaar. Daarmee is de gift, ongeacht uw inkomen, voor 125% fiscaal aftrekbaar.
  • Wat u bruto schenkt, kost u netto vaak maar de helft van dit bedrag. Bereken uw bruto gift en netto kosten via deze link.
  • Wat u schenkt of nalaat aan het orkest is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en komt dus volledig ten goede aan het orkest.

De Geefkringen

Er zijn drie Geefkringen die onze orkesten met hun financiële bijdrage ondersteunen en gelden als de meest belangrijke ambassadeurs van onze organisatie. Afhankelijk van uw geefniveau ontvangt u als blijk van waardering verschillende privileges die variëren van vroegboekrecht tot het deelnemen aan besloten ontvangsten en concerten.

Wilt u liever eenmalig een donatie doen? Dat kan op rekeningnummer NL82 RABO 0168 7506 43 ten name van NedPhO, onder vermelding van 'eenmalige donatie' of neem contact op met Mimy Jadoenathmisier, mimyjadoenathmisier@nedpho.nl  of 020 521 75 00.