Vacatures
Tweede concertmeester (3e / 4e stoel, 100%) - NedPhO

Tweede concertmeester (3e / 4e stoel, 100%) - NedPhO

Sluitingsdatum: 12 september 2019 | Proefspel: 17 oktober 2019

Profiel

Kandidaten hebben een gedreven en flexibele werkhouding en leveren in een breed repertoire een uitstekende prestatie op (inter)nationale concertpodia en in de opera. Alle musici dragen bij aan activiteiten rond concerten en spelen ook op ongebruikelijke plekken: voor kinderen op scholen, in ziekenhuizen en in de wijken van de stad. Zij tonen zich in woord en daad betrokken bij de visie en missie van de organisatie en werken actief mee om het maatschappelijk draagvlak daarvoor verder te vergroten.

 

NedPhO|NKO  zoekt collega's die op elk podium enthousiasme uitstralen, die actief contact maken met het publiek en geen bezwaar hebben om soms ook tijdens repetities (jonge) bezoekers te ontvangen. NedPhO|NKO verwacht van musici een optimale voorbereiding voor alle werkzaamheden en een hoge mate van professionaliteit en discipline. Alle medewerkers hebben talent voor samenspel  en beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Van buitenlandse collega's verwacht NedPhO|NKO dat deze zich de Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen maken.

 

Strijkers hebben een vaste basisplaats in een van beide orkesten. Deze vacature is voor een plaats in het Nederlands Philharmonisch Orkest. Vanuit het belang van de organisatie kan je incidenteel ingezet worden voor het Nederlands Kamerorkest.

Selectie

De selectie bestaat uit twee delen. Allereerst wordt via een proefspel nagegaan of een kandidaat in artistieke zin voor benoeming kan worden voorgedragen. Daarna vindt een gesprek plaats waarin bekeken wordt of de gekozen kandidaat voldoende affiniteit heeft met het NedPhO|NKO en qua kennis, vaardigheden en persoonlijkheid past bij wat de desbetreffende functie vereist. Op basis daarvan volgt een voordracht aan de directie.

Verplicht werk

Reacties

Wij willen iedereen laten genieten van klassieke muziek. Daar past een diverse en inclusieve organisatie bij. Wij nodigen dan ook alle geïnteresseerden uit te reageren.

Solliciteren en arbeidsvoorwaarden

Solliciteren op de vacature is uitsluitend mogelijk via de website van Muvac tot de aangegeven sluitingsdatum.

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Aafke Dirck (020- 5217548 of via aafkedirckx@nedpho.nl).

 

De selectiecommissie behoudt zich het recht voor op grond van schriftelijke informatie een voorselectie te maken. Voor de vacature geldt dat de datum van indiensttreding in overleg wordt bepaald. De honorering geschiedt volgens de cao Nederlandse Orkesten, te vinden op www.vvno.nl, de website van de Vereniging Van Nederlandse Orkesten.

Sluitingsdatum en proefspel

De sluitingsdatum voor dit proefspel is 12 september 2019. Het proefspel zal plaatsvinden op 17 oktober 2019.