Staf & Raad van toezicht

Staf
Rob Streevelaar algemeen directeur
Gitta Kappe assistent algemeen directeur
 
Artistieke zaken en programmering
Willem de Bordes artistiek leider, hoofd artistieke zaken en programmering
 
Angela Garland coördinator artistieke zaken en programmering
Maaike Cammarota planner
Iris Oltheten programmeur educatie en ensembles
Jacco Minnaard projectmanager educatie en ensembles
Frouke Terpstra producent educatie en ensembles
Rugiero Vitalis producent educatie en ensembles
Paul Schutter senior bibliothecaris
Kirsten Gantzert bibliothecaris
 
Interne organisatie en orkestzaken
Maria Mennen adjunct-directeur, hoofd interne organisatie en orkestzaken
 
Ronald van Gastel personeelsadviseur
Lisette Moons assistent interne
organisatie en orkestzaken
Marjolein Bolmers orkestmanager
Pauline Bruijn orkestmanager
Jurrien Loman orkestmanager
Aafke Dirckx productieassistent
Carolien Rijkmans productieassistent
Wouter van der Sluijs coördinator orkestassistenten
Josine Straathof orkestassistent
Siebe van Schoot orkestassistent
Door Verhey orkestassistent
 
Marketing, verkoop en sponsoring
Harm-Jan Keizer hoofd marketing, verkoop en sponsoring
 
Margreet Troost manager sponsoring en zakelijke relaties
Rebecca Kraanen manager fondsen en donateurs
Ciska van der Have trafficmanager
Teun Westhoff coördinator ticketing en CRM
Patricia Kinds marketeer NedPhO-Koepel en randprogrammering
Lars Meijer marketeer bijzondere producties en PR
Lotte Elich junior marketeer
Maxim Paulissen stagiair
 
Financiën en beheer
Ernst-Jan Zevering hoofd financiën en beheer
 
Wilko van den Born medewerker salarisadministratie en financiën
Rene van Dijk medewerker financiën en beheer
 
Receptie
Annemiek Braam receptionist
Vanessa Obispa receptionist
 
Raad van toezicht
De heer ir. J.A.M. van Leeuwen voorzitter
Mevrouw drs. H.J. Terwijn vicevoorzitter
De heer mr. J.H.M. Deiters
Mevrouw drs. K. Kok-Keizer
De heer J. Kouwenhoven
De heer P.B. Mensing
Mevrouw drs. M.N.E Mual
Deel