Jong
Speciaal Onderwijs

Speciaal Onderwijs

We vinden het heel belangrijk dat klassieke muziek zo toegankelijk mogelijk is, zeker ook voor speciaal onderwijs. We gaan graag in gesprek met u en uw school over wat er specifiek nodig is om uw school deel te laten nemen aan één van onze projecten.

 

We bieden voorstellingen aan in de NedPhO-koepel, waar nodig met aanpassingen voor uw leerlingen. Kijk voor meer informatie op de pagina’s: Muk en het Orkest en Welkom bij het Orkest. Ons gebouw, de NedPhO-Koepel, is rolstoeltoegankelijk en beschikt over een invalidetoilet. We kunnen de concertzaal flexibel indelen zodat er goede plaatsen zijn voor (elektrische) rolstoelen. Bij de concerten kan er een tolk ‘Nederlands met ondersteunende gebaren’ ingezet worden voor kinderen met hoor-, spraak- en taalproblemen.

 

Ook bieden wij een voorstelling aan die op school kan worden gespeeld: Lief, liever, liefst. Een voorstelling met vijf musici, die uit het hoofd prachtige muziek spelen. In deze voorstelling wordt minimaal gesproken, zodat het voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk is.

 

We hebben ervaring met:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen
  • Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis
  • Cluster 3: lichamelijke gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurige zieke kinderen (somatisch)
  • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

 

Ook leerlingen uit het Praktijkonderwijs zijn zeer welkom.

 

Neem voor overleg of meer informatie contact op met Sophie Graven: sophiegraven@nedpho.nl | 020-5217534

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door het Zadelhoff Cultuurfonds, de Turing Foundation en stichting Zabawas.