Jong
Speciaal Onderwijs

Speciaal Onderwijs

Projecten op maat te maken: Welkom bij het Orkest en Pluk van de Petteflet

Ons podium is zo groot als Amsterdam en gaat zelfs over de stadsgrenzen heen. Iedereen mag erbij. Om te luisteren en om klassieke muziek te ontdekken. Met onze onderwijsprogramma’s zijn we zo toegankelijk mogelijk voor het Speciaal Onderwijs.

 

We gaan graag in gesprek met u en uw school over wat er specifiek nodig is om uw school deel te laten nemen aan één van onze projecten. Welkom bij het Orkest en Pluk van de Petteflet zijn projecten die aangepast kunnen worden voor de doelgroep van uw school.

 

Ons gebouw, de NedPhO-Koepel, is rolstoeltoegankelijk en beschikt over een invalidetoilet. We kunnen de concertzaal flexibel indelen zodat er goede plaatsen zijn voor (elektrische) rolstoelen. Bij de concerten kan er een tolk ‘Nederlands met ondersteunende gebaren’ ingezet worden voor kinderen met hoor-, spraak- en taalproblemen.

 

Bij Welkom bij het Orkest hebben we goede ervaringen met een versie voor Speciaal Onderwijs, waarbij de capaciteit verlaagd wordt (minder druk in de zaal) en de aanspreektoon rustiger is. De inhoud van het gehele project verandert niet. Aangepast lesmateriaal (met o.a. pictogrammen of extra foto’s van de locatie) zijn op te vragen en in overleg kan het lesmateriaal verder aangepast worden.

 

We hebben ervaring met:

  • Cluster 2 scholen: scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden
  • Cluster 3 scholen: scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een handicap

 

Ook Speciaal Basisonderwijsscholen zijn welkom evenals eerstejaars Praktijkonderwijs (alleen Welkom bij het Orkest)

 

Neem voor overleg of meer informatie contact op met Iris Oltheten: 020 521 75 35 | irisoltheten@nedpho.nl

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door het Zadelhoff Cultuur Fonds, Stichting Zabawas, de Janivo Stichting, ABN AMRO Cultuurfonds en Stichting Pieter Bastiaan.