Jong
Speciaal Onderwijs

Speciaal Onderwijs

Projecten op maat

Ons podium is zo groot als Amsterdam en gaat zelfs over de stadsgrenzen heen. Iedereen mag erbij. Om te luisteren en om klassieke muziek te ontdekken. Met onze onderwijsprogramma’s zijn we zo toegankelijk mogelijk voor het Speciaal Onderwijs.

 

We gaan graag in gesprek met u en uw school over wat er specifiek nodig is om uw school deel te laten nemen aan één van onze projecten.

 

Ons gebouw, de NedPhO-Koepel, is rolstoeltoegankelijk en beschikt over een invalidetoilet. We kunnen de concertzaal flexibel indelen zodat er goede plaatsen zijn voor (elektrische) rolstoelen. Bij de concerten kan er een tolk ‘Nederlands met ondersteunende gebaren’ ingezet worden voor kinderen met hoor-, spraak- en taalproblemen.

 

We hebben ervaring met:

  • Cluster 2 scholen: scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden
  • Cluster 3 scholen: scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een handicap

 

Ook Speciaal Basisonderwijsscholen zijn welkom evenals eerstejaars Praktijkonderwijs.

 

Neem voor overleg of meer informatie contact op met Sophie Graven: sophiegraven@nedpho.nl | 020-5217534

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door het Zadelhoff Cultuur Fonds, Stichting Zabawas, de Janivo Stichting, ABN AMRO Cultuurfonds en Stichting Pieter Bastiaan.