Privacy Policy Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO|NKO)

NedPhO|NKO wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. NedPhO|NKO neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat NedPhO|NKO zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Met welk doel verwerkt NedPhO|NKO mijn persoonsgegevens?

NedPhO|NKO gebruikt de door u bij aankoop of via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) de organisatie van een evenement, (ii) het onderhouden van een donateurschap (iii) het uitvoeren en/of verwerken van transacties (betalingen) die via onze website en de externe site van onze verkoopmodule verlopen (derde partij), (iv) het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines (eventueel via een derde partij), (v) het telefonisch werven van publiek en donateurs via een derde partij, (vi) het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken (eventueel via een derde partij).

 

Welke persoonsgegevens verwerkt NedPhO|NKO van mij?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, geboortedatum, IBAN, gekochte kaarten, enzovoorts. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen.

 

Hoe lang bewaart NedPhO|NKO mijn persoonsgegevens?

NedPho|NKO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 4 jaar na onze laatste overeenkomst zullen wij u niet meer benaderen via post, telefoon of e-mail. Na 10 jaar na onze laatste overeenkomst zullen wij uw gegevens anonimiseren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

NedPhO|NKO verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NedPhO|NKO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

NedPhO|NKO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NedPhO|NKO. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons een verzoek ter zake bovengenoemde rechten sturen. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek (uiterlijk binnen vier weken). NedPhO|NKO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NedPhO|NKO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt conform de AVG passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NedPhO|NKO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NedPhO|NKO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven: Google Analytics, Facebook, Adwords en Hotjar.

 

Kan NedPhO|NKO de Privacy Policy wijzigen?

Ja, NedPhO|NKO behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen via onze website.

 

Contactgegevens:

E-mail: info@nedpho.nl
Telefoon Functionaris Gegevensbescherming: 020 5217586

 

Amsterdam, 24 mei 2018