Orkesten
Onderwijs

Onderwijs

Ons podium is zo groot als Amsterdam en gaat zelfs over de stadsgrenzen heen. Iedereen mag erbij. Om te luisteren, klassieke muziek te ontdekken of zelf te leren musiceren. Met onze onderwijsprogramma’s maken we dat mogelijk.

Onderdeel van ons DNA

Muziekonderwijs en actieve muziekbeoefening dragen bij aan individuele ontplooiing van kinderen en jongeren. Daarom geven we invulling aan een omvangrijk programma voor muziekeducatie waarin kinderen leren luisteren naar muziek en hun interesse voor klassieke muziek, als luisteraar of beoefenaar, ontwikkelen. Aandacht voor cultuurparticipatie en muziekeducatie behoren tot ons DNA.

Applaus in de klas!

We werken al jaren succesvol samen met het onderwijs, cultuurpartners en sociaal-maatschappelijke organisaties. Onze onderwijsprogramma’s sluiten altijd aan op het profiel, de leerstijl en leerdoelen van de school waarmee wordt samengewerkt. Graadmeter: applaus in de klas!

Ontdek onze programma's

voor basis- en voortgezet onderwijs

Meer info