Over

Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest

Onze ambities

In een tijd van verandering, zowel politiek als maatschappelijk, vinden we het van groot belang dat we stevig verankerd blijven in de samenleving zodat we ook in de toekomst een belangrijke rol kunnen blijven spelen. Kunst en cultuur zijn immers onmisbaar voor een gezonde samenleving en voor de cognitieve en emotionele ontwikkeling van mensen, jong en oud. Het waarmaken van al onze ambities kunnen én willen we niet alleen. Een stevig netwerk van bedrijven en organisaties en steun van vrienden is daarvoor nodig, vanuit het principe van Corporate Social Responsibility. Een partnership met onze orkesten is er één met inhoud en vooral van een wederkerige duurzaamheid. Klassieke muziek is niet aan trends of tijdgeest onderhevig; het is van alle tijden én voor iedereen. Dat doen we samen, en daar maken we vanavond een begin mee.

Rechtsvorm en ANBI status

Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de culturele goede doelen. De bestuurder van de stichting is de algemeen directeur Fiona Arens. 

IBAN: NL82RABO0168750643 ten name van NedPhO

BIC: RABONL2U

KvK nummer: 41198970

RSIN (fiscaal nummer): 2953377

BTW NL002953377.B01

Statutair doel

Het doel van de Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest is het in stand houden van een orkest dat de volgende taken zal vervullen:

 

1. De begeleiding van voorstellingen van De Nationale Opera.

2. Het in stand houden van een symfonieorkest.

3. Het in stand houden van een kamerorkest.

4. Het verrichten van al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin, waaronder maatschappelijk relevante en educatieve activiteiten.

 

De stichting heeft niet tot doel winst te behalen.

Missie: Klassieke muziek voor iedereen

 

Het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest verzorgt opera- en concertproducties op het hoogste artistieke niveau. Met programma's voor educatie, outreach en talentontwikkeling investeert het NedPhO|NKO in de toekomst van klassieke muziek.

Onze kernwaarden

Kwaliteit


Het NedPhO|NKO staat voor muzikale topkwaliteit in opera's en concerten. De hoogste kwaliteit is ook uitgangspunt bij alle andere activiteiten en wordt gedragen door alle medewerkers.


Gastvrijheid


Het NedPhO|NKO verwelkomt vertrouwd en nieuw publiek met uitnodigende concertprogramma's en in programma's voor educatie en outreach. Plaats, presentatie en prijs worden afgestemd op mogelijkheden en verwachtingen van zowel publiek als partners.


Samenspel


Het streven naar perfect samenspel is vanzelfsprekend voor orkestmusici maar geldt ook voor het werk van de staf en voor de samenwerking met externe partners.

Raad van Toezicht

Heleen Terwijn, voorzitter
Jasper Stek, vicevoorzitter
Katja Kok-Keizer
Jan Kouwenhoven
Makira Mual
Haroon Sheikh
Cilian Jansen Verplanke

Lees meer over de taken en bevoegdheden van bestuur en raad van toezicht in onze statuten.

Beloningssysteem

De musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest worden beloond volgens de CAO Orkesten. Stafmedewerkers worden beloond volgens de BBRA schalen overheidspersoneel. De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Financiële verantwoording

De stichting omvat twee orkestformaties: het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Een belangrijk deel van de in de jaarrekeningen weergegeven cijfers met betrekking tot prestaties, publieksbereik en kosten betreft werkzaamheden bij De Nationale Opera. N.B. hiervoor ontvangt het NedPhO|NKO geen recette, hetgeen in cijfermatige vergelijkingen relevant kan zijn. 

Lees meer over de taken en bevoegdheden van bestuur en raad van toezicht in onze statuten.