Over

Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest

Rechtsvorm en ANBI status

Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de culturele goede doelen. De bestuurder van de stichting is de algemeen directeur a.i. Heske van Eyck van Heslinga. 

IBAN: NL82RABO0168750643 ten name van NedPhO

BIC: RABONL2U

KvK nummer: 41198970

RSIN (fiscaal nummer): 2953377

BTW NL002953377.B01

Statutair doel

Het doel van de Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest is het in stand houden van een orkest dat de volgende taken zal vervullen:

 

1. De begeleiding van voorstellingen van De Nationale Opera.

2. Het in stand houden van een symfonieorkest.

3. Het in stand houden van een kamerorkest.

4. Het verrichten van al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin, waaronder maatschappelijk relevante en educatieve activiteiten.

 

De stichting heeft niet tot doel winst te behalen.

 

Missie: Klassieke muziek voor iedereen

 

Het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest verzorgt opera- en concertproducties op het hoogste artistieke niveau. Met programma's voor educatie, outreach en talentontwikkeling investeert het NedPhO|NKO in de toekomst van klassieke muziek.

Onze kernwaarden

Kwaliteit


Het NedPhO|NKO staat voor muzikale topkwaliteit in opera's en concerten. De hoogste kwaliteit is ook uitgangspunt bij alle andere activiteiten en wordt gedragen door alle medewerkers.


Gastvrijheid


Het NedPhO|NKO verwelkomt vertrouwd en nieuw publiek met uitnodigende concertprogramma's en in programma's voor educatie en outreach. Plaats, presentatie en prijs worden afgestemd op mogelijkheden en verwachtingen van zowel publiek als partners.


Samenspel


Het streven naar perfect samenspel is vanzelfsprekend voor orkestmusici maar geldt ook voor het werk van de staf en voor de samenwerking met externe partners.

Raad van Toezicht

Heleen Terwijn, voorzitter
Jasper Stek, vicevoorzitter
Katja Kok-Keizer
Jan Kouwenhoven
Makira Mual
Haroon Sheikh
Cilian Jansen Verplanke

Beloningssysteem

De musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest worden beloond volgens de CAO Orkesten. Stafmedewerkers worden beloond volgens de BBRA schalen overheidspersoneel. De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Financiële verantwoording

De stichting omvat twee orkestformaties: het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Een belangrijk deel van de in de jaarrekeningen weergegeven cijfers met betrekking tot prestaties, publieksbereik en kosten betreft werkzaamheden bij De Nationale Opera. N.B. hiervoor ontvangt het NedPhO|NKO geen recette, hetgeen in cijfermatige vergelijkingen relevant kan zijn.