Steun ons
Belastingvoordeel bij schenken

Belastingvoordeel bij schenken

Steunt u ons orkest, dan schenkt u aan de toekomst van de klassieke muziek. Maar wist u dat een schenking aan het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest ook fiscale voordelen met zich meebrengt? 

 

Wij zijn een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarbij horen de volgende belastingvoordelen:

  • Bij ons is een jaarlijkse gift vanaf €500 vast te leggen in een overeenkomst voor tenminste vijf jaar. Daarmee is de gift, ongeacht uw inkomen, voor 125% fiscaal aftrekbaar.
  • Wat u bruto schenkt, kost u netto vaak minder de helft van dit bedrag. Met behulp van het onderstaande rekenvoorbeeld berekent u eenvoudig wat uw gift u netto kost.
  • Wat u schenkt of nalaat aan het orkest is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en komt dus volledig ten goede aan het orkest.

Bereken hoeveel u wilt schenken: bruto gift en netto kosten

U wordt voor minimaal 5 jaar achtereen Geefkringlid ‘Dirigent’ voor € 2.500 per jaar. U kunt dan jaarlijks € 3.125 aftrekken van uw inkomen (125% x € 2.500). Valt u in het belastingtarief van 52%, dan krijgt u van de Belastingdienst € 1.625 terug (52% van € 3.125). Zo kost uw gift u nog maar € 875 netto per jaar.

Uitgaande van hetzelfde belastingtarief, kost een bijdrage als Geefkringlid ‘Tutti’ voor bruto €500 per jaar u netto €175 per jaar.

De Geefkringen

Er zijn drie Geefkringen die onze orkesten met hun financiële bijdrage ondersteunen en gelden als de meest belangrijke ambassadeurs van onze organisatie. Afhankelijk van uw geefniveau ontvangt u als blijk van waardering verschillende privileges die variëren van vroegboekrecht tot het deelnemen aan besloten ontvangsten en concerten.

Wilt u liever eenmalig een donatie doen? Dat kan op rekeningnummer NL82 RABO 0168 7506 43 ten name van NedPhO, onder vermelding van 'eenmalige donatie' of neem contact met ons op via relaties@nedpho.nl.