Steun ons
Schenken en nalaten

Schenken en nalaten

Draag bij aan onze missie en het wonder van klassieke muziek

Voor alle initiatieven die wij ontplooien – van reguliere concerten en educatieve activiteiten tot talentontwikkeling en bijzondere producties – zijn wij meer en meer afhankelijk van externe steun. Particuliere bijdragen spelen daarin een cruciale rol. Ook u kunt het Nederlands Philharmonisch Orkest en Nederlands Kamerorkest ondersteunen met schenkingen. Daarvoor hebben wij het Orkest Fonds opgericht. Als donateur van het Orkest Fonds draagt u bij aan de duurzame ontwikkeling van onze orkesten en het ontplooien van bijzondere initiatieven. Particulier steunen door middel van een eenmalige schenking, een periodieke donatie of via een Geefkringlidmaatschap. Wij denken graag met u mee over welke vorm van schenken het beste bij u past.

Schenk eenmalig of periodiek met belastingvoordeel

Iedereen kan onze orkesten eenmalig of periodiek geld schenken. Als culturele ANBI is Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw gift komt geheel ten goede aan onze orkesten. Schenken is fiscaal aftrekbaar. Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel het grootst. U legt uw periodieke schenking voor minimaal vijf jaar vast in een overeenkomst. Het hele bedrag dat u schenkt aan een culturele ANBI is voor 125% aftrekbaar van de belasting, ongeacht de hoogte van het bedrag dat u jaarlijks geeft. Bij een eenmalige schenking is de hoogte van de aftrek afhankelijk van uw inkomen.

Voor ons is klassieke muziek heel belangrijk. Daarom steunen wij de orkesten en ook hun educatieve initiatieven.

Donateurs dhr. en mw. Oudmaijer

Nalaten aan Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest

Past onze missie bij uw persoonlijke wensen voor de toekomst, en overweegt u het Nederlands Philharmonisch Orkest en Nederlands Kamerorkest op te nemen in uw testament? Een legaat of erfstelling, in welke omvang dan ook, is zeer welkom en zal altijd zorgvuldig aangewend worden.

 

U kunt Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest opnemen in uw testament door middel van:

  • Een erfstelling: u benoemt Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest tot erfgenaam van een deel van uw nalatenschap
  • Een legaat: u geeft in uw testament aan dat Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest een bepaald bedrag in geld of een roerend of onroerend goed ontvangt. Bijvoorbeeld een huis of een aandelenportefeuille.

 

Neemt u Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest op in uw testament, dan is dat een bijzondere en mooie manier om van betekenis te kunnen blijven, ook als u er zelf niet meer bent. Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest heeft een ANBI-status en is vrijgesteld van erfbelasting. Daarom komt uw schenking geheel ten goede aan de toekomst van het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest én de generaties van klassieke muziek-liefhebbers die na ons komen.