Vrienden

Word Huisvriend

Ja, ik word Huisvriend

Met het invullen van dit formulier machtig ik Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest (Incassant ID NL39ZZZ411989700000) om de jaarlijkse bijdrage tot wederopzegging af te schrijven van hieronder ingevulde IBAN.

U geeft hier toestemming voor een doorlopende SEPA-incassomachtiging. Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u die laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.