Vacatures
2e concertmeester (3e stoel, 55%) - Nederlands Kamerorkest

2e concertmeester (3e stoel, 55%) - Nederlands Kamerorkest

Sluitingsdatum: 25 september | Audities: 30 oktober

Nederlands Kamerorkest

Het Nederlands Kamerorkest is een uniek orkest: het heeft een vaste concertserie in het Koninklijk Concertgebouw en is vaste partner van de Nationale Opera in Amsterdam. Daarnaast ontvangt het orkest uitnodigingen voor concerten op podia in binnen- en buitenland. Het werkt bij concerten meestal zonder dirigent en wordt dan geleid door muzikaal leider Gordan Nikolić. Het repertoire beslaat barok tot en met hedendaags. Deze diversiteit in repertoire vraagt om flexibiliteit en nieuwsgierigheid van musici om uiteenlopende composities op het hoogste niveau te kunnen spelen. Het Nederlands Kamerorkest is een bevlogen collectief met een expressieve manier van spelen. Kernwaardes zijn intensief samenspel en een open communicatie waardoor unieke interpretaties ontstaan. Het Nederlands Kamerorkest maakt samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest deel uit van de Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest.

Het Nederlands Kamerorkest heeft een vacature voor:

 

2e concertmeester (3e stoel, 55%)

Het proefspel zal plaatsvinden op 30 oktober 2023.

Profiel

Kandidaten hebben een gedreven en flexibele werkhouding en leveren in een breed repertoire een uitstekende prestatie op concertpodia in binnenland en buitenland en in de Nationale Opera in Amsterdam. Alle musici dragen bij aan activiteiten rond concerten en spelen ook op ongebruikelijke plekken: voor kinderen op scholen, in ziekenhuizen en in de wijken van de stad. Zij tonen zich in woord en daad betrokken bij de visie en missie van de organisatie en werken actief mee om het maatschappelijk draagvlak daarvoor verder te vergroten.

Het Nederlands Kamerorkest zoekt een collega  die op elk podium enthousiasme uitstraalt, actief contact maakt met het publiek en geen bezwaar heeft om ook tijdens repetities (jonge) bezoekers te ontvangen.  Er wordt optimale voorbereiding verwacht voor alle werkzaamheden en een hoge mate van professionaliteit en discipline. Bij het Nederlands kamerorkest zijn we naast een collega met talent voor samenspel en goede communicatieve vaardigheden ook vooral op zoek naar een musicus die over goede kamermuziekvaardigheden bezit en de bagage en ervaring heeft voor deze specifieke functie.

De 2e concertmeester vormt een belangrijke schakel tussen de eerste lessenaar en de musici van de eerste violen bij het doorgeven van informatie. Naast de plaatsvervangend concertmeester ondersteunt de 2e concertmeester de muzikaal leider Gordan Nikolic of een gastconcertmeester optimaal bij alle werkzaamheden. In een heel enkel geval zal van de 2e concertmeester gevraagd worden om op verzoek van het management de concertmeester bij afwezigheid waar te nemen.

Deze vacature is voor een plaats in het Nederlands Kamerorkest, maar vanuit het belang van de organisatie kan je incidenteel ingezet worden voor het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Van buitenlandse collega's verwacht NedPhO|NKO dat deze zich de Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen maken.

Selectie

De selectie bestaat uit twee delen. Allereerst wordt via een proefspel nagegaan of een kandidaat in artistieke zin voor benoeming kan worden voorgedragen. Daarna vindt een gesprek plaats waarin bekeken wordt of de gekozen kandidaat voldoende affiniteit heeft met het Nederlands Kamerorkest en qua kennis, vaardigheden en persoonlijkheid past bij wat de desbetreffende functie vereist. Op basis daarvan volgt een voordracht aan de directie.

Verplicht werk

Download het repertoire hieronder.

Reacties

Wij willen iedereen laten genieten van klassieke muziek. Daar past een diverse en inclusieve organisatie bij: wij onderschrijven de code Diversiteit & Inclusie. Wij nodigen dan ook alle geïnteresseerden uit te reageren.

 

Voor het proefspel geldt dat uitsluitend zullen worden uitgenodigd: Nederlandse musici, buitenlandse musici die afkomstig zijn van binnen de EU inclusief IJsland, Zwitserland, Noorwegen en Liechtenstein én musici afkomstig van buiten de EU die in Nederland woonachtig zijn op basis van een niet-tijdelijke verblijfsvergunning met vrije arbeidsmarkttoegang.

Solliciteren en arbeidsvoorwaarden

Solliciteren op de vacature is uitsluitend mogelijk via de website van Muvac tot de aangegeven sluitingsdatum.

 

We vragen kandidaten om in Muvac de formulieren volledig in te vullen en ook een of meerdere recente video’s te uploaden. Alleen dan kunnen we de aanmelding in behandeling nemen.

 

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Sarah Page (020- 5217543) of via sarahpage@nedpho.nl).

 

De selectiecommissie behoudt zich het recht voor op grond van schriftelijke informatie een voorselectie te maken. Voor de vacature geldt dat de datum van indiensttreding in overleg wordt bepaald. De honorering geschiedt volgens de cao Nederlandse Orkesten, te vinden op vvno.nl, de website van de Vereniging Van Nederlandse Orkesten.

Sluitingsdatum

De sluitingsdatum voor dit proefspel is 25 september 2023.