Vacatures
Aanvoerder pauken (75%) - NedPhO|NKO

Aanvoerder pauken (75%) - NedPhO|NKO

Sluitingdatum: 8 mei 2019 | Proefspel: 24 juni 2019

Profiel

Kandidaten hebben een gedreven en flexibele werkhouding en leveren in een breed repertoire een uitstekende prestatie op (inter)nationale concertpodia en in de opera. Alle musici dragen bij aan activiteiten rond concerten en spelen ook op ongebruikelijke plekken: voor kinderen op scholen, in ziekenhuizen en in de wijken van de stad. Zij tonen zich in woord en daad betrokken bij de visie en missie van de organisatie en werken actief mee om het maatschappelijk draagvlak daarvoor verder te vergroten.

 

NedPhO|NKO zoekt collega's die op elk podium enthousiasme uitstralen, die actief contact maken met het publiek en geen bezwaar hebben om soms ook tijdens repetities (jonge) bezoekers te ontvangen. NedPhO|NKO verwacht van musici een optimale voorbereiding voor alle werkzaamheden en een hoge mate van professionaliteit en discipline. Alle medewerkers hebben talent voor samenspel en beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Van buitenlandse collega's verwacht NedPhO|NKO dat deze zich de Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen maken.


Paukenisten spelen zowel bij het NedPhO als bij het NKO, afhankelijk van de gevraagde bezetting in opera of concerten.
Aanvoerders leveren – naast hun muzikale verantwoordelijkheid – een actieve bijdrage aan het orkestmanagement. Zij begeleiden groepsleden, bevorderen een collegiale samenwerking in de groep en tussen groepen en zijn gesprekspartner voor het management.

Selectie

De selectie bestaat uit twee delen. Allereerst wordt via een proefspel nagegaan of een kandidaat in artistieke zin voor benoeming kan worden voorgedragen. Daarna vindt een gesprek plaats waarin bekeken wordt of de gekozen kandidaat voldoende affiniteit heeft met het NedPhO|NKO en qua kennis, vaardigheden en persoonlijkheid past bij wat de desbetreffende functie vereist. Op basis daarvan volgt een voordracht aan de directie.

Verplicht werk

Informatie over repertoire en verplichte orkestfragmenten wordt zo spoedig mogelijk op onze website gepubliceerd.

Solliciteren en arbeidsvoorwaarden

Solliciteren op de vacature is uitsluitend mogelijk via de website van Muvac tot de aangegeven sluitingsdatum.


Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Aafke Dirckx (020- 5217548 of via aafkedirckx@nedpho.nl).


De selectiecommissie behoudt zich het recht voor op grond van schriftelijke informatie een voorselectie te maken. Voor de vacature geldt dat de datum van indiensttreding in overleg wordt bepaald. De honorering geschiedt volgens de cao Nederlandse Orkesten, te vinden op www.vvno.nl, de website van de Vereniging Van Nederlandse Orkesten.