Vacatures
Plaatsvervangend concertmeester (65%) - NKO

Plaatsvervangend concertmeester (65%) - NKO

Sluitingsdatum: 8 oktober 2019 | Datum proefspel: 12 november 2019

Het Nederlands Kamerorkest

Het Nederlands Kamerorkest heeft een unieke positie in Nederland als enige professioneel kamerorkest. Het werkt bij concertproducties meestal zonder dirigent en wordt dan geleid door muzikaal leider Gordan Nikolić. Het repertoire beslaat barok tot en met hedendaags. Deze diversiteit in repertoire vraagt om flexibiliteit en nieuwsgierigheid van musici om uiteenlopende composities op het hoogste niveau te kunnen spelen. Een eigen expressieve manier van spelen van een bevlogen collectief waarbij door intensief samenspel en open communicatie een interpretatie ontstaat is een kernwaarde van het Nederlands kamerorkest. 

Profiel

Kandidaten hebben een gedreven en flexibele werkhouding en leveren in een breed repertoire een uitstekende prestatie op concertpodia in binnenland en buitenland en in de Nationale Opera in Amsterdam. Alle musici dragen bij aan activiteiten rond concerten en spelen ook op ongebruikelijke plekken: voor kinderen op scholen, in ziekenhuizen en in de wijken van de stad. Zij tonen zich in woord en daad betrokken bij de visie en missie van de organisatie en werken actief mee om het maatschappelijk draagvlak daarvoor verder te vergroten.

 

Het Nederlands Kamerorkest zoekt een collega  die op elk podium enthousiasme uitstraalt, actief contact maakt met het publiek en geen bezwaar heeft om ook tijdens repetities (jonge) bezoekers te ontvangen.  Er wordt optimale voorbereiding verwacht voor alle werkzaamheden en een hoge mate van professionaliteit en discipline. Bij het Nederlands kamerorkest zijn we naast een collega met talent voor samenspel en goede communicatieve vaardigheden ook vooral op zoek naar een musicus die over goede kamermuziekvaardigheden bezit en de bagage en ervaring heeft voor deze specifieke functie.

 

De plaatsvervangend concertmeester ondersteunt en assisteert de muzikaal leider Gordan Nikolic of een gastconcertmeester optimaal bij alle werkzaamheden. De plaatsvervangend concertmeester neemt op verzoek van het management de concertmeester bij afwezigheid waar.

 

Deze vacature is voor een plaats in het Nederlands Kamerorkest, maar vanuit het belang van de organisatie kan je incidenteel ingezet worden voor het Nederlands Philharmonisch Orkest. Van buitenlandse collega's verwacht NedPhO|NKO dat deze zich de Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen maken.

Selectie

De selectie bestaat uit twee delen. Allereerst wordt via een proefspel nagegaan of een kandidaat in artistieke zin voor benoeming kan worden voorgedragen. Daarna vindt een gesprek plaats waarin bekeken wordt of de gekozen kandidaat voldoende affiniteit heeft met het Nederlands Kamerorkest en qua kennis, vaardigheden en persoonlijkheid past bij wat de desbetreffende functie vereist. Op basis daarvan volgt een voordracht aan de directie.

Verplicht werk

Reacties

Wij willen iedereen laten genieten van klassieke muziek. Daar past een diverse en inclusieve organisatie bij. Wij nodigen dan ook alle geïnteresseerden uit te reageren.

Solliciteren en arbeidsvoorwaarden

Solliciteren op de vacature is uitsluitend mogelijk via de website van Muvac tot de aangegeven sluitingsdatum.

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Carolien Rijkmans (020- 5217543 of via carolienrijkmans@nedpho.nl).

 

De selectiecommissie behoudt zich het recht voor op grond van schriftelijke informatie een voorselectie te maken. Voor de vacature geldt dat de datum van indiensttreding in overleg wordt bepaald. De honorering geschiedt volgens de cao Nederlandse Orkesten, te vinden op www.vvno.nl, de website van de Vereniging Van Nederlandse Orkesten.

Sluitingsdatum en proefspel

De sluitingsdatum voor dit proefspel is 8 oktober 2019. Het proefspel zal plaatsvinden op 12 november 2019.